Menu
Obec Čistá
Čistá

Upozornění na zvýšený provoz  v obci Čistá od 4.3.2024 z důvodu uzavírky silnice č. I/27 v obci Vysoká Libyně !

33. ročník Čistecké buchty

V sobotu 20. srpna po osmé hodině bylo na volejbalovém hřišti nezvykle rušno. Naši volejbalisté stavěli přenosné stany pro sedm přihlášených družstev a dokončovali stavbu většího stanu pro konzumaci občerstvení, neboť počasí tentokrát nebylo pěkné. Přesto byl celý areál včas připraven na tradiční srpnový turnaj. Od 9.00 hodin se začaly sjíždět přihlášené volejbalové týmy. Nakonec se prezentovalo 7 družstev – z Mostu, Rakovníka, Čisté u Horek, Kralovic, Olešné a nechybělo ani družstvo Ondry Suchého a domácí TJ Čistá. Od rána byla obloha zamračená, a proto se po nástupu v 10.00 hodin začala hrát na obou kurtech prvá z jedenadvaceti utkání. Družstva, která zrovna nehrála, tak v maximální míře využívala služeb místního občerstvení. Zde byl připraven široký sortiment jídel a dalších pochutin. Přibývala odehraná utkání, bohužel před jedenáctou hodinou začalo vydatně pršet a po dvanácté hodině byl turnaj na hodinu přerušen. Znovu se začalo hrát za mírného deště ve 14.00 hodin, ale s upravenými pravidly (set se hrál pouze na 15 bodů). Všechny zápasy byly dohrány v 18.30 hodin. Po přepočítání výsledků jsme mohli provést celkové vyhodnocení turnaje. Na sedmém místě se umístilo družstvo Čisté u Horek (4 prohry, 2 remízy), šesté místo obsadilo družstvo Čisté u Rakovníka (3 prohry, 3 remízy), na páté pozici se umístilo družstvo Olešné (1 vítězství, 3 remízy, 2 prohry), čtvrté místo vybojovalo družstvo Kralovic (1 vítězství, 3 remízy, 2 prohry), na vyhrané míče byli o 3 míče lepší než Olešná, na třetím místě skončil Rakomix Libora Laňky z Rakovníka (3 prohry, 2 vítězství, 1 remíza), druhé místo vybojovalo družstvo volejbalistů z Mostu (5 vítězství, 1 prohra) a vítězství v turnaji si odvezlo družstvo “Falešná forma“ Ondry Suchého (6 vítězství). Prvá tři mužstva obdržela poháry, věcné ceny, diplom a tradiční pekáč voňavých buchet. Nakonec bych chtěl ocenit vytrvalost a nasazení všech zúčastněných, kteří i přes nepříznivé počasí vydrželi a turnaj dohráli. Současně přislíbili, že příští rok přijedou rádi znovu. Na podvečerní posezení s hudbou přišla část hráčů všech týmů. Věřím, že se příjemně bavili. Hudbu měl „v moci“ Mirek Vlček. Děkujeme. Závěrem je nutné poděkovat za přidělení dotace zastupitelům obce Čistá, paní starostce Blance Čebišové za obstarání a přípravu pohárů, Mlýnu Čistá za poskytnutí mouky, cukrářství Svěženka z Kralovic za vynikající koláčky, Romanu Votroubkovi a paní Markové za přípravu výborných jídel a občerstvení, Vlastě Štětinové za upečení chutných buchet.

31. ročník Čistecké buchty

V sobotu 22. srpna bylo po ránu na volejbalovém hřišti nezvykle rušno. Naši volejbalisté dokončovali poslední práce, aby areál byl připraven na tradiční srpnový turnaj. Od 9.00 hodin se začaly sjíždět přihlášené volejbalové týmy. Na poslední chvíli se z důvodu zranění odhlásilo družstvo z Blatna. Celkem se prezentovalo 6 družstev – z Kralovic, Mostu, Rakovníka, Čisté u Horek a nechybělo ani družstvo Ondry Suchého a domácí TJ Čistá.

Celé dopoledne bylo počasí příjemné a tak se po nástupu v 10.00 hodin začala hrát na obou kurtech prvá z patnácti utkání. Družstva, která zrovna nehrála, tak v maximální míře využívala služeb místního občerstvení. Zde byl připraven široký sortiment jídel a dalších pochutin. Jak přibývala odehraná utkání, tak se zhoršovalo počasí. Kurty začaly kropit drobné dešťové přeháňky. I přes to se všechna utkání dohrála a před 17.00 hodinou jsme mohli provést celkové vyhodnocení turnaje. Na šestém místě se umístilo družstvo „Rozmlácený žehličky“ (Čistá u Horek), páté místo obsadilo domácí družstvo TJ Čistá, na čtvrté pozici se tentokrát umístili kamarádi z Mostu, třetí místo si vybojovalo družstvo „Sarka Farka“ (dorostenci VK Kralovice), o druhé místo za hustého deště svedly tuhý souboj „Postřelený laňky“ (Rakovník) s družstvem „Já nevím“ Ondry Suchého. Tým „Já nevím“ byl úspěšnější a po zásluze zvítězil.

Prvá tři mužstva obdržela poháry, věcné ceny, diplom a tradiční pekáč voňavých buchet. I přes drobnou nepřízeň počasí byli všichni spokojeni, o čemž svědčí ubezpečení, že příští rok přijedou rádi znovu. Závěrem je nutné poděkovat za přidělení dotace zastupitelům obce Čistá, paní starostce Blance Čebišové za obstarání a přípravu pohárů a diplomů, Mlýnu Čistá za poskytnutí mouky, Romanu Votroubkovi a paní Markové za přípravu občerstvení a Vlastě Štětinové, Věnce Čechové a Věnce Razýmové ml. za upečení chutných buchet. Poděkování patří také všem, kteří v sobotu našli cestu na hřiště a přišli nás podpořit.

Karel Štětina st.

JUBILEJNÍ 30. ročník

Jubilejní ročník mezinárodního volejbalového turnaje v roce 2019 jsme začali připravovat již v měsíci únoru podáním žádosti o dotaci z KÚ středočeského kraje. Od přidělení dotace se odvíjelo sestavování plánu oslav našeho výročí. Akce byla současně zařazena do rámce oslav 980. výročí založení naší obce a byla podána žádost o další dotaci od obce Čistá. Na pokrytí nákladů finančně přispěli i samotní volejbalisté – účastníci návštěvy v Löbnitz a Sausedlitz. Po získání dotací jsme v březnu objednali exkurzi na letiště Václava Havla v Praze Ruzyni. V dubnu se podařilo objednat vystoupení iluzionisty Jana Vaidiše, děvčata vymyslela rámec zábavného sobotního večera, následovalo několik schůzek, kde se dolaďovaly jednotlivé detaily, a hrubý program byl v podstatě hotový.

V pátek 23. srpna po 17. hodině začali přijíždět první členové třicetičlenné německé delegace do školy v Čisté, kde se celá akce pořádala. V 19 hodin zazněly uvítací proslovy a následovala společná večeře. Po ní proběhlo vystoupení kouzelníka Jana Vaidiše, které sklidilo velký aplaus. Následovalo společné posezení i s pozvanými hosty.

Vlastní turnaj se konal v sobotu 24. srpna od 10.00 hodin. Prezentovalo se sedm družstev. Přijeli volejbalisté z družební Čisté u Horek, družstvo z Mostu, Berušky z Rakovníka, Broskvičky Ondry Suchého, dvě družstva německých volejbalistů a samozřejmě i družstvo naše. Na poslední chvíli se odhlásilo družstvo z Kožlan.  Po rozlosování celý turnaj zahájilo utkání starých gard (většinou účastníků prvních setkání v létech 1988 a 1989). Následný turnaj se hrál ve dvou skupinách, první ze skupin postupovali do finále, družstva z druhých míst ve skupině se utkala v malém finále o třetí a čtvrté místo. Po zajímavých utkáních byly výsledky následující: v utkání starých gard zvítězili němečtí volejbalisté, v turnaji pak po tuhých bojích na čtvrtém místě skončili naši volejbalisté, třetí se umístily rakovnické Berušky, druhé místo po vyrovnaných setech 25:24, 24:25 a 14:15 obsadily Ondrovy Broskvičky a vítězství vybojovalo družstvo kamarádů z Mostu. Ženy a děti z německé delegace, které nehrály volejbal, strávily část odpoledne na korálkování u paní Vopatové. Po turnaji následovala nezbytná očista a příchod do školy, kde byl pro účastníky a pozvané hosty připraven večerní raut. V 19.45 bylo provedeno slavnostní zahájení, při kterém nejstarší a zakládající členové obou týmů obdrželi „Pamětní listy“ jako poděkování za dlouholetou práci. Předání se úspěšně zhostili paní starostka Blanka Čebišová, člen výboru TJ pan Roman Votroubek a zastupitel středočeského kraje pan ing. Zbyněk Coufal. Po slavnostním aktu následoval zábavný program, který vymyslela a režírovala naše děvčata. Na závěr byl odpálen slavnostní ohňostroj. Poté jsme pokračovali ve společenském večeru v prostorách základní školy.

V neděli brzy ráno musela naše děvčata připravit snídani, protože jsme v 8.15 hodin odjížděli na letiště Václava Havla do Prahy. Autobus společnosti Lextrans nás spolehlivě dopravil na místo, od 10.00 následovala prohlídka. Po klasickém odbavení na terminálu 3 jsme nastoupili do letištního autobusu a ten s námi projel celé letiště. Po exkurzi jsme měli připravený oběd v Unhošti. Následoval přesun do Čisté, kde jsme se s německými volejbalisty rozloučili.  Již při naší návštěvě v Löbnitz jsme se domluvili, že z finančních důvodů na německé straně to bude oficiální setkání poslední. Volejbalový turnaj „O čisteckou buchtu“ však bude pokračovat, ale již bez mezinárodní účasti.

Na závěr bych chtěl poděkovat za pomoc při obnově volejbalového hřiště všem volejbalistům, paní starostce Blance Čebišové za zakoupení pohárů, vytvoření pamětních listů, jejímu příteli Zdeňkovi za zdokumentování celého večera, paní Zdeňce Miosgové za třídenní pomoc v kuchyni ZŠ, paní ředitelce ZŠ ing. Marii Kruntové za zapůjčení školních prostor, obci Čistá a jejím pracovníkům za technickou pomoc. Dále děkuji všem sponzorům: paní hejtmance KÚ středočeského kraje za poskytnutí dotace, obci Čistá za poskytnutí dotace, Tradičnímu pivovaru v Rakovníku za sponzorský dar, Mlýnu Čistá za mouku na čistecké buchty, Pekařství Špáňa Šanov za dodávky pečiva, paní Špačkové z Kralovic za velmi chutné koláčky, prodejně řeznictví a uzenářství Alena Sklenářová za sponzorský dar, Jatkám Vojenice za sponzorský dar, JUDr. Josefu Kopřivovi za sponzorský dar. Musím poděkovat i všem rodinám, které nám poskytly ubytování pro tak početnou delegaci – jsou to:  Coufalovi, Čechovi, Štětinovi, Švolbovi ze Všesulova, Petra Kolářová a Jiří Průcha. Ubytování nám poskytl i SDH Čistá, současně nám zapůjčil stany na hřiště. I jim děkuji.

Takto pobíhal sportovně společenský víkend k 30. výročí Čistecké buchty.

Karel Štětina st.

Čistecká buchta 2017 je minulostí

Další ročník mezinárodního volejbalového turnaje (v pořadí dvacátý pátý, tři první ročníky proběhly pod názvem „Letní turnaj“) se konal ve dnech 18. až 20. 8. 2017. Dvaceti čtyř členná skupina volejbalistů z německého Löbnitz a okolí přijela k nám do Čisté již po osmadvacáté. I v tomto roce se nám podařilo zajistit velmi pěkné prostředí zařízení „Václavka“.  Zde proběhl páteční a sobotní večerní kulturní program, který byl ze strany hostů velmi dobře hodnocen.

Na turnaj se přihlásila čtyři družstva mužů a čtyři smíšené týmy. Hrálo se systémem každý s každým. V kategorii mužů zvítězilo mužstvo z Mostu, ve smíšenkách si vítězství odvezlo družstvo z Plzně.         

O stravování jsme se opět postarali sami. Naše děvčata se úkolu tradičně zhostila velmi dobře, opět pomohl i pan Jiří Průcha, který se postaral o sobotní grilovanou večeři. Pečení buchet (cen pro zúčastněná družstva) měly na starost Věnka Čechová, Katka Coufalová a Vlasta Štětinová.

Ubytování hostů jsme již tradičně zabezpečili v rodinách čisteckých volejbalistů u Čechů, Grundů, Průchů, Coufalů a Štětinů.

Nedělní dopoledne jsme vyhradili návštěvě muzea motocyklů v Pavlíkově, potom jsme se přemístili na pavlíkovské polní letiště, kde jsme měli možnost shlédnout leteckomodelářskou show za účasti Jana Doubravy, mistra ČR 2017 v této kategorii. Na akci se účastnili i členové LMK Rakovník.

Financování uplynulého ročníku Čistecké buchty bylo pokryto z grantového programu Obce Čistá, finančních příspěvků členů volejbalového oddílu, věcného daru starostky obce paní Blanky Čebišové, sponzorských darů, úhrady nájmu zařízení Václavka od p. ing. Vlastimily Švolbové a věcných darů od podnikatelských subjektů z Čisté a okolí.

V závěru je třeba poděkovat všem jmenovaným (i těm bezejmenným), kteří svojí aktivitou pomohli ke zdárnému průběhu celé třídenní akce.

Čistecká buchta 2016

Letošní ročník mezinárodního volejbalového turnaje se konal ve dnech 19. až 21. 8. 2016. Jedenadvaceti členná skupina volejbalistů z německého Löbnitz a okolí přijela k nám do Čisté již po sedmadvacáté. I letos se nám podařilo zajistit velmi pěkné prostředí v  zařízení „Václavka“.  Po ubytování jsme přijali pozvání paní starostky Čebišové a navštívili výstavu dřevořezeb v obřadní síni OÚ, před hasičskou zbrojnicí si němečtí volejbalisté prohlédli nové hasičské vozidlo.  Po oba večery probíhal zábavný kulturní program, který naši volejbaloví kamarádi odměnili obrovským potleskem.

Letos se do turnaje přihlásilo šest družstev mužů a tři smíšená družstva. Turnaj se hrál systémem každý s každým.

O stravování jsme se i v tomto roce postarali sami. Byla uvařena páteční večeře, sobotní oběd a večeře, po všechny dni snídaně. Všichni se úkolu zhostili velmi dobře, podávaná jídla účastníkům velmi chutnala. Vzhledem k těmto skutečnostem se podařilo snížit náklady o několik tisíc korun. Pečení buchet (cen pro zúčastněná družstva) měly na starost Věnka Čechová st. a Vlasta Štětinová.

Ubytování hostů jsme již tradičně zabezpečili v rodinách čisteckých volejbalistů. Ubytování poskytli Čechovi, Grundovi, Průchovi, Coufalovi a Štětinovi.

Nedělní dopoledne jsme strávili s našimi hosty v prostorách luženského muzea starých amerických automobilů. Na oběd jsme se vrátili zpět do Čisté. Po obědě byla ještě připravena káva a zákusky. Nakonec jsme dostali osobní dárky, následovalo závěrečné společné fotografování, pozvání na květen 2017 do Německa a naši hosté začali postupně odjíždět. Je třeba podotknout, že všichni čeští volejbalisté, kteří tvořili doprovod do Lužné si vstup hradili sami.

Financování uplynulého ročníku Čistecké buchty bylo pokryto z grantového programu Obce Čistá, příspěvků členů volejbalového oddílu, věcného daru starostky obce paní Blanky Čebišové, úhrady nájmu zařízení Václavka od p. ing. Vlastimily Švolbové, firmy Autostop Rakovník a věcných darů od podnikatelských subjektů z Čisté a okolí.

V závěru je nutné poděkovat všem jmenovaným (i těm nejmenovaným), kteří svojí aktivitou přispěli k bezchybnému průběhu celé třídenní akce

Čistecká buchta 2013 je minulostí.

I letošní závěr měsíce srpna v naší obci patřil pořádání mezinárodního turnaje ve volejbalu O Čisteckou buchtu. Už v pátek odpoledne 23.srpna začali po čtyřiadvacáté přijíždět první auta s německými kamarády z Löbnitz-Sausedlitz. Oproti minulým ročníkům jich přijelo méně, pouze patnáct. Stejně jako při jiných ročnících byli ubytováni v rodinách, tentokrát jen u Sixtů a Štětinů.

Po uvítání a ubytování byla pro hosty připravena v restauraci U Šimků chutná večeře a potom následoval v sokolovně zábavný program, který jsme připravili ve spolupráci s některými členy divadelního souboru Tyl. V průběhu večera došlo i na předání společného daru, který hosté přivezli. Oba večery probíhaly v duchu Cesty kolem světa.

V sobotu dopoledne v 10.00 hodin byl 21.ročník turnaje zahájen nástupem všech družstev. V kategorii mužů se zaprezentovala družstva z německého Löbnitz, z družební obce Čistá u Horek, dále družstva Moskad Most, RHB (VK Kladno), junioři Stochov, družstvo Bohouše Jakovce – Jägerteam, družstvo Ondry Suchého z Kožlan – Radkovo a domácí TJ Čistá. V kategorii žen se zaprezentovala děvčata z Loun a Vroutku. Startovala pod názvem „Invalidky“, neboť při cestě na kurty si jedna z nich podvrtla kotník a další dění sledovala pouze z tribuny. Jako druhá se prezentovala děvčata z Čisté u Horek a nakonec i naše domácí družstvo. Ženy hrály systémem každý s každým (letos také na antuce), muži byli nalosováni do dvou skupin, z nichž dva vítězné týmy postupovaly do semifinále, vítězové pak do finále. I sobotní počasí přálo a tak za sice větrného, ale slunečného odpoledne mohli diváci na tribunách vidět velmi pěkný volejbal. Občerstvení na hřišti měla ve své režii paní Marková, kávu a zákusky ze sponzorského daru podávala naše děvčata. Po vyrovnaných soubojích jsme  v 19.30 hodin turnaj ukončili nástupem a vyhodnocením nejúspěšnějších. V mužích se na 5. – 8. místě umístila družstva Čisté u Horek, Löbnitz, RHB a Stochova, čtvrtá skončila domácí TJ Čistá, na třetí příčce se umístil Jägerteam, na druhém místě po vyrovnaném průběhu skončilo družstvo Ondry Suchého a prvé místo obsadili hráči Moskad Most. V kategorii žen bylo pořadí následující: na třetím místě skončila domácí Čistá, druhé místo vybojovala děvčata z Čisté u Horek a první místo i přes početní handicap obsadily „Invalidky“. Družstva na 1. – 3. místě obdržela hezké poháry – příspěvek od paní starostky Blanky Čebišové, dále pekáče voňavých čisteckých buchet, které upekly p. Věnka Čechová st. a Vlasta Štětinová, věcné ceny a diplom. Přátelé z Čisté u Horek se zúčastnili i večerního posezení s německými volejbalisty, které sice začínalo až po vysprchování a večeři v 21.30 hodin, ale o to bylo veselejší. V režii Věnky Čechové ml. a Evy Sixtové jsme viděli zábavný pořad „Včelka Mája“. Silný potlesk v závěru potvrdil, že výkon účinkujících byl zdařilý a všem se líbil. Hosté z Čisté u Horek si letos připravili své překvapení, které se rovněž líbilo.

Nedělní dopoledne je při těchto setkáních vyhrazeno návštěvě nějaké zajímavosti v našem okolí. Letos se k nám přidali i z Čisté u Horek a tak jsme společně s volejbalisty z Německa navštívili Fantasy golf v Plasích. V rámci Cesty kolem světa jsme navštívili starý Egypt, Mexico, Tokio, Transylvánii, Caribic i Afriku. Za oblačného počasí při hře golfu dopoledne rychle ubíhalo a my jsme museli zpět do Čisté na připravený oběd. Ohlasy na tuto akci byly velmi pozitivní, všem zúčastněným se moc líbila.

turnaj v odbíjené

Po obědě a odpolední kávě jsme dostali od přátel z Löbnitz osobní dárky, následovalo nezbytné foto (venku už hodně pršelo, tak jsme vzali za vděk prostorami sokolovny), rozloučení a odjezd celé skupiny domů.

Konání volejbalového turnaje by nebylo možné bez sponzorů, nadšení a pomoci dalších přátel. Touto cestou bychom chtěli poděkovat za finanční nebo materiální podporu Obci Čistá a paní starostce Blance Čebišové, firmám Autostop Rakovník, Autodoprava Zdeněk Matějů, Mlýn Čistá, pekařství Špáňa Šanov, uzenářství manželé Sklenářovi, AL-MA Jesenice p. Altera, p. Zlata Otavová – Zavodiv, p. Špačková – Kralovice, p. Vl. Švolbová – Všesulov a p. Jan Šimek – pohostinství Čistá. Poděkování patří i čisteckým hasičům, kteří poskytli prostory klubovny v hasičské zbrojnici, kde přespali volejbalisté z Čisté u Horek. Hasiči rovněž v sobotu ráno dostatečně „pokropili“ antuku.

Věříme, že naše setkání s německými volejbalisty budou pokračovat i nadále, neboť jsme obdrželi pozvání na červen příštího roku na turnaj do Sausedlitz.

Čistecká buchta 2013

21.ročník turnaje "O Čisteckou buchtu" se koná 24.8.2013 od 10 hod. Informace a pozvánka - zde ke stažení

Ohlédnutí za Čisteckou buchtou 2012

Tak jako předchozích létech i letos byl závěr měsíce srpna vyhrazen pořádání volejbalového turnaje. V pátek 24. srpna v podvečerních hodinách přijeli již po třiadvacácté do Čisté naši kamarádi z německého Löbnitz – Sausedlitz. Po nezbytném přivítání a ubytování v rodinách byla připravena výborná večeře v restauraci „U Šimků“ a v sokolovně zajímavý program v podání čisteckých hostitelů. Volejbaloví kamarádi z Löbnitz přivezli i oficiální dar, který bude „vyhodnocen“ na volejbalové dopitné Oba večery se nesly v olympijském duchu. Letošní ročník Čistecké buchty byl jubilejní – dvacátý. A své výročí měl i volejbalový areál. Byl vybudován a slavnostně otevřen právě před 40 roky.

V sobotu dopoledne byl turnaj zahájen již v 10.00 hodin. V mužích se prezentovalo družstvo z Löbnitz, družstva Jäger team, Kdo jsme? Ondry Suchého, Sešlost, Bruno team, Smajlíci, muži z Čisté u Horek a domácí TJ Čistá. V ženách se prezentovala čtyři družstva, domácí Čistá, Jelzin, Jezinky a děvčata z Čisté u Horek. Ženy hrály systémem každý s každým, muži byli rozlosováni do dvou skupin po čtyřech týmech, prvé dva týmy postupovaly do finálové skupiny. Letos pořadatelům přálo i počasí, a tak ve vlahém a slunečném odpoledni si všichni turnaj užívali. Ani o diváky nebyla nouze, za což jim patří poděkování pořadatelů. O občerstvení se zodpovědně starala v osvěžovně paní Votroubková a naše hostesky. Po urputných soubojích a výměnách jsme mohli v 18.30 hodin turnaj ukončit a vyhlásit pořadí v obou kategoriích. Ve skupině „Muži“ bylo pořadí následující: na 8.místě Smajlíci Čistá, 7.místo Löbnitz, 6.místo Čistá u Horek, 5.místo TJ Čistá, 4.místo kladenská Sešlost, 3.místo Bruno team, druhý se umístil po tuhém boji Jäger team a vítězství si vybojovalo družstvo Kdo jsme? Ondry Suchého. V „Ženách“ bylo pořadí následující: 4.místo obsadily hráčky, 3.místo Jelzin, 2.místo Jezinky a 1.místo obsadila děvčata z Čisté u Horek. Za odměnu dostala družstva na 1. – 3.místě tradiční pekáče voňavých buchet, další ceny a diplom. Družstvo mužů i žen z Čisté u Horek se zúčastnilo našeho večerního posezení s programem v sokolovně, které končilo pozdě v noci a všem se moc líbilo.

Nedělní dopoledne bylo po snídani v sokolovně vyhrazeno návštěvě železničního muzea v Lužné, kde nás průvodce seznámil s řadou zajímavostí z historie a technických kuriozit železnice. Návštěva se hostům velmi líbila. Čas ale rychle běžel a bylo nutné se vrátit zpět do Čisté na oběd. Stravování nám tak jako v minulém roce zabezpečoval pan Jan Šimek s  kuchaři a s rodiči. Celému kolektivu patří naše poděkování za chutnou stravu a dobrou náladu, kterou neztratili ani když jsme nepřišli přesně na čas. Po obědě nám byly předány dárky od německých kamarádů, následovalo oficiální  rozloučení. Poté jsme se společně vyfotili a němečtí volejbalisté odejeli domů.

Celá akce by se nedala uspořádat bez sponzorů , nadšení a pomoci dalších kamarádů a přátel. Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmám Autostop Rakovník, , Dynal s.r.o, Obec Čistá, Mlýn Čistá, pekařství Špáňa Šanov, uzenářství manželé Sklenářovi, AL-MA Jesenice p. Altera, p. Roman Votroubek, p. Zlata Otavová Zavidov, p.Jan Šimek - pohostinství Čistá a dalším sponzorům z Rakovníka. Ubytování tak jako minule bylo zajištěno u Sixtů, Štětinů, Baliczů, Coufalů a Čechů. I jim patří dík. Chutné buchty opět upekly Věnka Čechová st. a Vlasta Štětinová.

20. ročník Čistecké Buchty je minulostí, naše přátelství však bude pokračovat i příští rok, neboť jsme obdrželi pozvání na turnaj do Sausedlitz, kam pojedeme po čtyřiadvacáté v červnu 2013. 

Čistecká buchta 2009

Tak jako předchozích 16 ročníků i letos byl závěr měsíce srpna vyhrazen pořádání volejbalového turnaje. V pátek 14.srpna v podvečerních hodinách přijeli již po devatenácté do Čisté naši kamarádi z německého Löbnitz – Sausedlitz. Po nezbytném přivítání a ubytování byla připravena dobrá večeře a zajímavý program v podání čisteckých hostitelů. Jelikož v letošním roce slaví naše obec 970.výročí založení, byl na této akci po všechny dny přítomen i starosta obce pan ing. Jaroslav Kondelík.
V sobotu dopoledne navštívili němečtí volejbalisté pouť v Plasích. Po obědě již nás čekal odpolední turnaj. Vzhledem k tomu, že z organizačních důvodů jsme museli termín turnaje posunout o týden dopředu, nemohlo přijet družstvo z Olešné, na poslední chvíli zrušilo svoji přihlášku mužstvo z Kožlan a nedostavily se ani Louny. Proto se v mužích nakonec prezentovala dvě družstva z Löbnitz, družstva Disco-Gapa, KVAK Jesenice a domácí TJ Čisté. V ženách se prezentovala tři družstva, domácí Čistá, VKV Vroutek a děvčata z Rakovníka. Hrálo se systémem každý s každým. Letos pořadatelům přálo i počasí, a tak v horkém a slunečném odpoledni se všichni pořádně zapotili. O občerstvení se zodpovědně staral v osvěžovně pan Roman Votroubek a naše hostesky. Po urputných výměnách jsme mohli v 18.30 hodin turnaj ukončit a vyhlásit pořadí v obou skupinách. Ve skupině „Muži“ bylo pořadí následující: na 5.místě TJ Čistá, 4.místo Löbnitz Oldies, 3.místo KVAK Jesenice, 2.místo Löbnitz mladí a vítězství si vybojovalo družstvo Disco-Gapa. V „Ženách“ bylo pořadí následující: 3.místo TJ Čistá, 2.místo Rakovník a 1.místo obsadila děvčata z Vroutku. Za odměnu dostala družstva na 1. – 3.místě tradiční pekáče voňavých buchet, další ceny a diplom. Družstvo z Vroutku a Jesenice se zúčastnilo našeho večerního posezení s programem v základní škole, které končilo pozdě v noci a všem se moc líbilo.
Nedělní dopoledne bylo po snídani ve škole vyhrazeno návštěvě Krakovce, kde nás kastelán pan Sobek seznámil s řadou zajímavostí z historie, architektury i úsměvných přirovnání. Návštěva se hostům velmi líbila. Čas ale rychle běžel a bylo nutné se vrátit zpět do Čisté na oběd. Stravování nám tak jako v minulém roce zabezpečoval pan Tomáš Votroubek s kamarády kuchaři a s rodiči. Celému kolektivu patří naše poděkování za chutnou stravu a dobrou náladu, kterou neztratili ani když jsme nepřišli přesně na čas. Po obědě nám byly předány dárky od německých kamarádů, následovalo oficiální rozloučení, které provedl kromě nás i starosta obce. Poté jsme se společně vyfotili a volejbalisté odejeli domů.

Celá akce by se nedala uspořádat bez sponzorů , nadšení a pomoci dalších kamarádů a přátel. Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmám Autostop Rakovník p.Radek Fišer, Lextrans p. Lexa, p. Zdeněk Mertl, Dynal s.r.o, Agro Javorna, Obec Čistá, Mlýn Čistá, pekařství Špáňa Šanov, uzenářství manželé Sklenářovi, AL-MA Jesenice p. Altera, zelenina Blacký, ing. Jaroslav Kondelík, p.Zlata Otavová Zavidov, p.Jan Šimek - pohostinství Čistá a dalším sponzorům z Rakovníka. Ubytování tak jako minule bylo zajištěno u Sixtů, Štětinů a Čechů. I jim patří dík. Chutné buchty poprvé upekly Věnka Čechová st. a Vlasta Štětinová. Poděkování patří i vedení ZŠ za poskytnutí prostor k uspořádání celé akce. Čistecká Buchta 2009 je minulostí, naše přátelství však bude pokračovat i příští rok, neboť jsme obdrželi pozvání na turnaj do Löbnitz, kam pojedeme po dvacáté.      

Rekonstrukce volejbalových kurtů 2007

V roce 2007 proběhla rekonstrukce oplocení volejbalových kurtů. Děkujeme za podporu Středočeskému Kraji, obci Čistá a všem jednotlivcům, kteří připojili ruce k dílu.

 

62cs_2

Historie

Volejbal v Čisté

Historie čisteckého volejbalu začíná v roce 1969. To se několik nadšenců pod vedením pana Josefa Šnajdaufa rozhodlo vybudovat „Za branou“ volejbalové hřiště. Dokončeno bylo v roce 1972. První turnaj „O putovní pohár“ se odehrál právě v tomto roce. Zvítězilo družstvo Kralovic, které turnaj vyhrálo i oba další roky a pohár získalo natrvalo. Oddíl hrál tehdy okresní přebor rakovnického okresu a v mužstvu se postupně vystřídala řada hráčů. Z těch mnoha si vzpomínám na Jirku Soukupa, Vláďu Švarce, Honzu Šnajdaufa, Fandu Kulhánka, Vaška Švarce, Jardu Černého, Jirku Macha, Frantu Šnajdaufa, Fandu Jakovce, Káju Beneše, Frantu Ortcikra, Pepu Karlovce, Pepu Šajnera, Jirku Svobodu, Petra Čecha, Jirku Vopata a samozřejmě jsem se podílel i já, říká bývalý starosta obce ing. Jaroslav Kondelík.

Okresní přebor se v Čisté hrál až do konce sedmdesátých let. Generace postupně stárla, řada z tehdejších hráčů se odstěhovala a činnost postupně ustávala. Začátkem osmdesátých let se zpustlého hřiště ujala skupina utvořená převážně z manželských párů. Na volejbal začaly chodit rodina učitele Kulhánka, Turkovi, Coufalovi, Štětinovi, Mertlovi, Čechovi, Vopatovi, Pepa Kučera, Daniela Červená, Pavel Tintěra ml. a mnozí si postupně začali vodit i své děti, takže o budoucí generaci bylo postaráno. Okresní soutěž se už nehrála, turnaje které se pořádaly, byly určeny neregistrovaným hráčům a nekonaly se pravidelně.  Jednoho dne přišel učitel Honza Kulhánek s nápadem, abychom přejmenovali turnaj pořádaný na konci prázdnin na rozloučenou se sezónou a nazvali ho „O čisteckou buchtu“. Tento dvojsečný název se ujal (buchta = děvče, buchta = cena pro vítěze, pekáč pečených buchet). I přes to, že kamarád Honza již není mezi námi, jeho nápad žije dál a v Čisté každoročně koncem srpna pořádáme turnaj „O čisteckou buchtu“. V letošním roce již po jedenadvacáté.

Na sklonku osmdesátých let jsme byli požádáni vedoucím hudebního souboru Kampanus, jemuž tehdejší Kulturní dům Čistá dělal zřizovatele, abychom se s nimi zúčastnili zájezdu do německého Neuenhagenu, že se tam každý rok hraje mezinárodní turnaj v odbíjené. Nabídku jsme přijali a v červnu roku 1987 jsme se poprvé vypravili na 650 km dlouhou cestu do Německa. Na turnaji hrála družstva z Polska, domácí NDR, posádka sovětských vojáků a my. V tomto roce jsme skončili na čtvrtém místě. V roce 1988 jsme skončili rovněž čtvrtí. V dalším roce jsme se zúčastnili znovu, to se počet družstev rozšířil o další německé družstvo z Löbnitz a my jsme se umístili opět čtvrtí. Navázali jsme však nové přátelství s tímto družstvem a v roce 1989  se obě německá družstva setkala na oslavách 950. výročí založení naší obce. Nikdo netušil, že to bude setkání poslední. Revoluční události v těchto létech zamíchaly osudy volejbalistů v Neuenhagenu – většina z nich přesídlila do tehdy ještě NSR. Navázané přátelství s volejbalisty z Löbnitz však vydrželo všechny politické veletoče v obou zemích a letos slavíme 24.výročí od prvního utkání. Do Löbnitz jsme poprvé jeli v roce 1990. Od té doby se setkáváme pravidelně každý rok na turnaji v Německu a u nás na Čistecké buchtě, která se tak stala turnajem s mezinárodní účastí.

Čistecký volejbal dosahuje pěkných výsledků i na domácí scéně. Účastníme se turnajů v Novém Strašecí, Jesenici, Křivoklátě, Rakovníku, zajíždíme na lounsko do Vroutku a do Černic. Nevynecháváme ani noční turnaj v družební obci Čistá u Horek. Po patnáct let reprezentujeme náš okres v krajském kole Asociace sportu pro všechny v Neratovicích, Nymburce nebo Benešově. Pětkrát se nám podařilo postoupit na republikové kolo do mekky volejbalu do Dřevěnic a také do Olomouce. Nejúspěšnějším  rokem našeho volejbalu byl rok 2006. Oddíl se zúčastnil devíti turnajů, z nichž na osmi si vybojoval 1.místo a jednou skončil třetí. K tomuto roku se váže náš největší úspěch, tím je postup na republiku, zlatá medaile a titul mistra České republiky smíšených družstev. V roce 2007 jsme provedli generální rekonstrukci oplocení celého hřiště z grantu středočeského kraje. Rekonstrukce byla provedena svépomocí a členové odpracovali stovky brigádnických hodin. Oddíl má v současnosti 17 členů, z nichž aktivně hraje 12. V létech 2007 a 2008 jsme se střídavými úspěchy hráli v Praze na Julisce amatérskou volejbalovou ligu. Na letošní Čistecké buchtě se muži umístili na čtvrtém místě, ženy byly o stupínek lepší, skončily třetí. Takový je velmi krátký průřez historií čisteckého volejbalu od jeho založení až do současnosti. Nešlo vyjmenovat všechny úspěchy, zaměřil jsem se na ty největší. Rovněž prosím o shovívavost, pokud jsem na někoho z bývalých hráčů zapomněl. Rád seznam doplním.

Za oddíl odbíjené

TJ Čistá

zpracoval Karel Štětina st.

Spolky & sdružení

plakát ke stažení

Svátek

Svátek má Vítězslav

Zítra má svátek Magdaléna

Sbírkové konto na opravu guthových varhan v Čisté:

3167471369/0800

Děkujeme!

Odkazy

logo

#

#

informace ke stažení

ke stažení

ke stažení

Ocenění

Vesnice Středočeského kraje roku 2013

ČISTÁ

Vesnice Středočeského kraje roku 2013

Zlatá stuha
ZLATÁ STUHA
za vítězství v krajském kole


logo

za vítězství v krajském kole 

3. místo v celorepublikévém kole v roce 2022

Kontakt

Obecní úřad:

Čistá čp. 1
270 34 Čistá u Rakovníka

tel. 313 549 454
fax 313 549 489

Stavební úřad:

313 549 010

cista.obecni-urad@seznam.cz

Interaktviní mapa

Mapa

Překlad (translations)

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

1.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
déšť 29 °C 16 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 22/14 °C
středa 24. 7. zataženo 21/12 °C
Jsme členy mikroregionu Čistá-Senomaty
Svazek obcí mikroregionu Čistá-Senomaty

mapa